Kestävä kehitys Nuorissa Kotkissa

 

Kestävän kehityksen työkirjan löydät tästä. Tutustu ja käytä!

Nuorten Kotkien toiminnan painopisteitä ovat ympäristökasvatus, ekologinen toiminta ja taloudellinen kestävyys.  Olemme ympäristötietoisia ja kestävään kehitykseen sitoutuneita.

Tavoitteenamme on lisätä kaikkien toimintaamme osallistuvien valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisten hyväksi. Kestävä kehitys Nuorissa Kotkissa perustuu pitkäjänteiseen jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jossa olennaista on lasten ja nuorten osallistuminen.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme luonnonsuojelun, kestävän kulutuksen ja kierrätyksen. Leiri- ja kerhosääntömme sisältävät kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn sekä tapojen ja perinteiden vaalimisen. Nuorten Kotkien toiminta on kansainvälistä ja suvaitsevaisuuteen kasvattavaa.

 

 

  • Tapahtumien ekologisuuden mittaamiseen on kehitetty vihreysindeksi. Lomakkeen täyttäminen on helppoa ja nopeaa, aikaa kuluu korkeintaan 10 minuuttia. Vihreysindeksin lopussa on täyttöohjeet, palautusohjeet ja vinkkejä kuinka tapahtumista saadaan yhä ekologisempia.
  • Jos tarvitset apua kierrätykseen, tässä on yksi opas:Apu 22/2011 Kierrätyksen ABC