Haemme alue- ja viestintäkoordinaattoria

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centalförbund NKK ry
Hakee Pirkanmaan alueelle
ALUE- JA VIESTINTÄKOORDINAATTORIA
12.2.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan osa-aikaiseen työsuhteeseen

Alue- ja viestintäkoordinaattori vastaa Nuorten Kotkien alueellisen toiminnan hallinnollisista tehtävistä Pirkanmaalla sekä Nuorten Kotkien Keskusliiton valtakunnallisen ja alueellisen viestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä.

Alueellisiin tehtäviin kuuluu Pirkanmaan Nuorten Kotkien tapahtuma- ja kokousjärjestelyt sekä asiakirjahallinnointi. Lisäksi tehtävänä on vastata piirin taloushallinnosta yhdessä piirihallituksen ja liiton talouspäällikön kanssa.

Viestinnällisiin tehtäviin kuuluu Nuorten Kotkien valtakunnallisen viestinnän suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä liiton keskustoimiston kanssa sekä Kotkaviesti-lehden toimitussihteerin tehtävät. Erityisenä painopisteenä kehittämistyössä on sosiaalisen median työkalut eri muodoissaan.

Hakijalta edellytämme kokemusta järjestötoiminnasta, näyttöjä viestinnällisestä osaamisesta sekä työssä käytettävien toimistohallinnon työkalujen tuntemusta. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista sekä valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin. Eduksi katsomme soveltuvan koulutuksen, kielitaidon sekä kokemuksen eri sosiaalisen median kanavien käytöstä viestinnässä.
Viikoittainen työaika on ensivaiheessa vähintään 18 tuntia viikossa. Tehtävästä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työpiste sijaitsee Tampereella ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Työ soveltuu hyvin esimerkiksi opiskelijalle.

Hakemukset toimitetaan 26.1.2018 mennessä toiminnanjohtaja Lea Väänäselle lea.vaananen@nuoretkotkat.fi. Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Nuorten Kotkien Keskusliitto, toiminnanjohtaja Lea Väänänen 045 876 3997
Pirkanmaan Nuoret Kotkat, puheenjohtaja Riina Salonen 040 725 2875 (iltaisin)