Nuoret Kotkat kouluttaa

Nuorten Kotkien toiminta perustuu mukana olevien aikuisten vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoiset toimijat ovat suurin voimavaramme. Heidän monipuolinen osaamisensa mahdollistaa monenlaisen toiminnan järjestämiseen.

Nuoret Kotkat kouluttaa aikuisia ja nuoria kriittisesti ajatteleviksi ja yhteiskuntavastuullisiksi aktiivisiksi kansalaisiksi. Nuorten Kotkien koulutus on yhteisöllistä oppimista, jossa käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja keskusteluita. Yhdessä oleminen, toisiin tutustuminen ja ajatusten vaihto on tärkeä osa koulutusta.

Nuoret Kotkat tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille toiminnassa mukana oleville.

Nuorten Kotkien Keskusliiton 13–17 vuotiaille nuorille tarjoama koulutus:

vertsukurssi 2013

Nuorten koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia ohjaajan apuna kerhoissa, leireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Keskusliitto järjestää vuosittain vertsukursseja ja lisäksi eri piirit tarjoavat kattavampaa vertaisohjaajakoulutusta (koulutus kestää 2-3 vuotta).

Valtakunnallisia vertaisohjaajakursseja kaksi kertaa vuodessa (normaalisti toinen kurssi keväällä ja toinen syksyllä, mutta vuonna 2014 syksyllä nuorisofoorumi)

 • nuorten omia tapahtumia, joiden suunnitteluun he pääsevät itse vaikuttamaan
 • kokoaa yhteen koko Suomen aktiiviset nuoret
 • koulutusaiheet ajankohtaisia, keskittynyt viime vuosina mm. vaikuttamiseen, kiusaamiseen ja syrjintään, seksuaalisuuteen.

Nuorten Kotkien Keskusliiton 18 vuotta täyttäneille aikuisille tarjoama koulutus:

Aikuisille järjestettävän koulutuksen tärkein tavoite on tukea vapaaehtoisena toimimisen monipuolisia tarpeita. Koulutus tarjoaa tietoa ja taitoja ohjaamistilanteisiin sekä täsmäkoulutusta ajankohtaisiin aiheisiin.

Kotkaohjaajan peruskurssi

 • opitaan perustiedot järjestöstä, sen päätöksenteosta ja toiminnasta
 • opitaan perusasioita ohjaajana toimimisesta
 • opitaan nuorten kotkien arvot ja niiden merkitys toiminnassa

Kotkaohjaajan jatkokurssit

VERTSUKURSSI 2013 1

 •  kerhon käytännöt
 • KKT ja leiritoiminta
 • kansainvälisyys
 • lapsen kasvu ja kehitys
 • pelit, leikit, kädentaidot ja laulut

–          Luottamushenkilöille tarkoitetut järjestöpäivät paneutuvat erityisesti liiton ja piirien hallinnossa ja
vastuutehtävissä toimivien henkilöiden kouluttamiseen. Koulutusta annetaan mm. taloudenhallintaan ja toiminnan suunnitteluun.

Kotkaliikkeen työntekijöille järjestetään vuosittain koulutusta ajankohtaisista työhön liittyvistä aiheista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöille on tarjolla oma vuosittainen koulutuksensa ja heillä on myös usein mahdollisuus kouluttautua alalla.

Liitto voi tarpeen mukaan järjestää koulutusta esim. seksuaalisuudesta, kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisystä jne. Ota yhteyttä Kotkaliiton koulutuksesta vastaavaan työntekijään, mikäli toivoisit koulutusta

jostain tietysti aiheesta: Soili Sirenne, kulttuuri- ja kv-sihteeri, soili.sirenne (at) nuoretkotkat.fi

Koulutusta järjestetään myös paikallistasolla ja piireissä. Ole yhteydessä omaan piiriisi ja osastoosi.

 

 

Lue lisää