Lapsiperheet ovat yhteiskunnan voimavara – eivät kuluerä

Edustajisto kevät Helsinki2016 005

Nuorten Kotkien edustajisto kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseensa Helsingissä 9.4.2016.
Edustajisto vahvisti kokouksessa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2015 sekä hyväksyi sääntömuutoksia, jäsenmaksuluokituksen 2017 – 2018, viestintästrategian ja vastauksen Helsingin piirin esitykseen. Edustajisto esitti huolensa hallituksen leikkausten vaikutuksista lapsiperheiden arkeen.

 

Lapsiperheet ovat yhteiskunnan voimavara – eivät kuluerä

Hallitus leikkaa lapsilisistä, lastensuojelusta ja kuntien valtionosuuksista sekä korottaa päivähoitomaksuja ja suurentaa ryhmäkokoja. Nämä vaikuttavat perheiden sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluihin.

Perheen selviytymisestä huolehtiminen ei ole enää itsestäänselvyys. Vanhemmat joutuvat yhä enemmän tekemään työtä perheen yhteisen ajan kustannuksella kattaakseen perheen pakolliset menot. Työnantajamaksuja siirretään työntekijöille, eivätkä palkat nouse. Tämä on johtanut kotitalouksien reaalitulojen alentumiseen. Leikkauksista ja tulonsiirroista päätettäessä ei ole pohdittu niiden vaikutuksia tasa-arvoon ja eriarvoistumiseen.

Hallituksen päätökset murentavat hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Lapsiperheisiin kohdistuvien suorien ja välillisten säästöjen vaikutukset nähdään vasta vuosien kuluttua.

Nuoret Kotkat esittää hallitukselle, että leikkausten sijaan investoidaan lapsiperheisiin, lapsiin ja nuoriin. Näin ehkäistään säästöistä ja leikkauksista aiheutuvia haittoja.

Jokainen varhaiskasvatukseen sijoitettu euro on sijoitus tulevaisuuteen.
 

Lue lisää

Nuoret Kotkat invites asylum seeker children to join in activities

Nuoret Kotkat demands that in decision making in refugee issues must always be a report of child impact and that the family placement of children arriving unaccompanied must be started immediately. For children must be guaranteed an opportunity to join safe leisure time activities.

The United Nations Convention on the rights of the child article 22 obligates state to take care of refugee children and to protect them. Finland signed this document over 25 years ago.

Europe is facing the largest refugee crisis since the Second World War. People in distress need to be helped and provided with security, regardless of where they come from.

Managing refugee issues are about human rights, which are not matters of opinions. We are living in an international world and as Finns we are part of the international community. This obliges us to support the needy.

There are also children among the asylum seekers, some of them even without their parents. Hard travel is dangerous and tough for a child. Therefore, it is important to create a safe environment for a child immediately after arriving to the country. If we are able to help even one child, the help has been worthwhile.

In the placement discussion of refugees children often remain invisible. Cramped reception center is not a suitable place for children, but compromises their growth and development. Particularly children arriving unaccompanied need to be placed in families as quick as possible.

Access of asylum seekers to diverse leisure-time activities is of paramount importance. Especially participation of children to leisure time activities has to be enabled. Leisure time activities support mental health and speed up the start of inclusion.

Lue lisää

Sateenkaari Foorumi 2015

Vanhojen tuttujen tapaaminen ja uusien ystävien saaminen oli Sateenkaari Foorumin parasta antia, kertoivat nuoret. Jos ihmettelet, miten origamit ja hassut asusteet liittyvät foorumiin, kysypä mukana olleilta nuorilta. He kertovat sen ja paljon muitakin foorumissa opittuja asioita!

Sateenkaarifoorumilaiset 2015
Tässä he ovat: fiksut ja filmaattiset, kauniit ja rohkeat Sateekaarifoorumilaiset 2015!

Lisää kuvia….

(lisää…)

Lue lisää

Edustajiston syyskokous 10. – 11.10.2015

IMG_2721

Edustajisto valitsi hallituksen jäseniksi vuosille 2016 – 2017 jatkamaan Pia Heinipuron, Sari Päivisen, Sameli Valkaman ja Outi Veijonahon. Viljo Kärkkäinen nousi varajäsenen paikalta varsinaiseksi hallituksen jäseneksi ja uudeksi ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Pasi Perkiö. Hallituksessa jatkavat vuoden 2017 loppuun saakka puheenjohtaja Päivi Lipponen, varapuheenjohtaja Vertti Kiukas sekä jäsenet Maria Lundell, Tuija Männistö, Kai Pääkkö, Pia Saarela,  Pauliina Virtanen ja toinen varajäsen Harri Salonen.

Teemu Rasille suuri kiitos pitkästä hallituskaudesta. Teemu jatkaa edelleen viestintätyöryhmän puheenjohtajana.

Nuoret Kotkat kutsuu turvapaikanhakijalapset mukaan harrastustoimintaansa

Nuoret Kotkat vaatii, että pakolaisasioiden päätöksenteossa on aina tehtävä selvitys lapsivaikutuksista, ja että yksin saapuvien pakolaislasten perhesijoitus on aloitettava välittömästi. Lapsille on myös taattava mahdollisuus turvalliseen vapaa-ajan toimintaan.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 22 velvoitetaan valtioita huolehtimaan pakolaislapsista ja suojelemaan heitä. Tämän asiakirjan Suomi on allekirjoittanut yli 25 vuotta sitten.

Eurooppaa koettelee suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Hädänalaisessa tilanteessa olevia ihmisiä on autettava ja heille on tarjottava turvaa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin.

Pakolaisasiaa käsiteltäessä on kysymys ihmisoikeuksista, jotka eivät ole mielipidekysymyksiä. Elämme kansainvälisessä maailmassa ja suomalaisina olemme osa kansainvälistä yhteisöä. Tämä velvoittaa meitä olemaan tukena apua tarvitseville.

Turvapaikanhakijoiden mukana saapuu myös lapsia, joista osa ilman vanhempiaan. Raskas matka on lapselle vaarallinen ja rankka. Siksi on tärkeää luoda lapselle turvalliset olosuhteet heti hänen saavuttuaan maahan. Jos pystymme auttamaan edes yhtä lasta, on apu kannattanut.

Pakolaisten sijoituskeskustelussa lapset jäävät usein näkymättömiksi. Täyteen ahdettu vastaanottokeskus ei ole hyvä paikka lapselle vaan vaarantaa hänen kasvua ja kehitystään. Erityisesti yksin saapuvat lapset pitää saada mahdollisimman nopeasti sijoitettua perheisiin.

Turvapaikanhakijoiden pääsy monipuolisen harrastustoiminnan pariin on ensiarvoisen tärkeää. Varsinkin lasten osallistuminen harrastustoimintaan on mahdollistettava. Vapaa-ajan toiminta tukee mielenterveyttä ja nopeuttaa kotoutumisen käynnistymistä.

 

 

Lue lisää