Nuoret Kotkat vaatii toimia lapsiköyhyyden vähentämiseksi

Nuoret Kotkat edellyttää lapsivaikutusten todellista arviointia kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa.

Noin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä ja köyhien lasten osuus on edelleen kasvussa. Lapsiperheille tarjottava taloudellinen tuki on heikentynyt ja elinkustannukset nousseet. Perheiden, yli sukupolvien menevä köyhyys on jo nyt arkipäivää.

On väärin, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta eriarvoistaa kansalaisiaan jo lapsina. Rahan puuttuessa yhä useampi lapsi joutuu kieltäytymään koulun luokkaretkistä, kavereiden syntymäpäiväjuhlista, harrastuksista ja muusta vapaa-ajalla tapahtuvasta toiminnasta. Riski syrjityksi ja syrjäytyneeksi tulemisesta kasvaa lapsen joutuessaan ulos luonnollisesta kaveriyhteisöstään. Myös opinnot ovat vaarassa, kun taloudellisesti ahtaalla olevat perheet eivät pysty hankkimaan opinnoissa tarvittavia välineitä ja materiaaleja. Lapsuuden negatiivisilla kokemuksilla on kauaskantoiset seuraukset aikuisuuteen asti.

Kunnilla on tärkeä rooli perheiden ja lasten hyvinvoinnin kohentajana. Panostukset koulun yhdenvertaisuuteen ja kolmannen sektorin harrastustoimijoiden toimintaedellytyksiin näkyvät lyhyellä aikavälillä kuntalaisten elämänlaatua parantavina tekijöinä. Pitkällä aikavälillä syntyy todellisia taloudellisia säästöjä, kun köyhyyden aiheuttamilta korjaavilta toimilta vältytään.

Nuoret Kotkat kannattaa lapsi- ja perhejärjestöjen maan hallitukselle tekemää esitystä kansallisen lapsistrategian laatimisesta ja yhtyy lapsiasiavaltuutetun vaatimukseen säätää siitä lailla.

Lue lisää

Alueelliset yhteystiedot

Alueelliset yhteystiedot


Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö

Kaarlenkatu 3-5, 00530 Helsinki
www.hnk.fi

toiminnanjohtaja Timo Katajamäki
puh. 050 555 2964
timo.katajamaki(at)nuoretkotkat.fi

järjestökoordinaattori Sami Siltaloppi
puh. 050 339 8230
sami.siltaloppi(at)nuoretkotkat.fi

Hämeen Nuoret Kotkat Piirijärjestö
www.hameennuoretkotkat.fi

puheenjohtaja Suvi Järvinen
puh. 040 509 4165
hame(at)nuoretkotkat.fi

Heinolan Nuoret Kotkat
www.hameennuoretkotkat.fi/heinola
Puheenjohtaja Tuula Ljungkvist
Mäkelänkatu 20, 18200 Heinola
puh. 040 751 1659
tuula.ljungkvist(at)nuoretkotkat.fi

Kaakkois-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö
Kalevankatu 13 B, 45100 Kouvola
www.kaakkoissuomennuoretkotkat.fi

järjestöohjaaja Jaana Saarinen
puh. 044 359 8670
kaakkois-suomi(at)nuoretkotkat.fi

Lappeenrannan Nuoret Kotkat
Snellmaninkatu 12, 53100 Lappeenranta
puh. 040 508 4474
lprkotkat(at)saunalahti.fi

Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö
Kauppakatu 30 A, 40100 Jyväskylä
www.jty.fi

kotkatyöntekijä Sirpa Pietikäinen
puh. 050 493 8659
keski-suomi(at)nuoretkotkat.fi

JTY:n Nuoret Kotkat
järjestöohjaaja Kati Sainio
puh. 050 554 5488
kati.sainio(at)nuoretkotkat.fi

Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö
Pakkahuoneenkatu 28, 90100 Oulu
www.oulu.nuoretkotkat.fi

toiminnanjohtaja Riikka Tirkkonen
puh. 045 235 1491
riikka.tirkkonen(at)nuoretkotkat.fi

Pirkanmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö
Hämeenpuisto 28 5. krs, 33200 Tampere
www.pirkanmaa.nuoretkotkat.fi

alue- ja viestintäkoordinaattori Tuikku Pirhonen
puh. 045 895 5895
pirkanmaa(at)nuoretkotkat.fi

Tampereen Nuoret Kotkat
Hämeenpuisto 28 5. krs, 33200 Tampere
puh. 050 587 0167
tampere(at)nuoretkotkat.fi

Pohjanmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö
puheenjohtaja Pirjo Paavolainen
puh. 050 352 2123
pirjo.paavolainen(at)kokkola.fi

Pohjois-Karjalan Nuoret Kotkat Piirijärjestö
Kauppakatu 32 2. krs, 80100 Joensuu
www.pohjois-karjala.nuoretkotkat.fi

toiminnanjohtaja Laura Pietarinen
puh. 050 465 2625
pohjois-karjala(at)nuoretkotkat.fi

Savon Nuoret Kotkat Piirijärjestö
ja Kuopion Nuoret Kotkat
Puijonkatu 23 a 4. krs, 70100 Kuopio
www.savo.nuoretkotkat.fi

toiminnanjohtaja Katja Pitkänen
puh. 050 591 2749
savo(at)nuoretkotkat.fi, kuopio(at)nuoretkotkat.fi

Satakunnan Nuoret Kotkat Piirijärjestö
Annankatu 15 b 20, 28100 Pori

puheenjohtaja Matti Savolainen
puh. 044 0542 3709
satakunta(at)nuoretkotkat.fi

Porin Nuoret Kotkat
Sari Mielonen
puh. 045 349 6186
porinnkalue(at)gmail.com

Svenska Örndistriktet
puheenjohtaja Maria Lundell
puh. 044 306 9050
svenskaorndistriktet(at)gmail.com

Uudenmaan Nuoret Kotkat Piirijärjestö
ja Espoon Nuoret Kotkat
Lehdokkitie 2 b,01300 Vantaa
www.uusimaa.nuoretkotkat.fi

toiminnanjohtaja Pirjo Tirronen
puh. 040 776 8815
uusimaa(at)nuoretkotkat.fi

nuorisokoordinaattori Tipsu Bazouleva
puh. 050 449 333
tipsu.bazouleva(at)nuoretkotkat.fi

Vantaan Nuoret Kotkat
Lehdokkitie 2 b,01300 Vantaa
www.vantaankotkat.yhdistysavain.fi
kotkatyöntekijä Anu Kähärä
puh. 040 513 4996
vantaa(at)nuoretkotkat.fi

Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö
Eerikinkatu 30, 20100 Turku
www.vsnk.fi

toiminnanjohtaja Leila Tanskanen
puh. 040 515 2309
leila.tanskanen(at)nuoretkotkat.fi

markkinointisihteeri Tero Kankainen
puh. 02 232 3023
tero.kankainen(at)nuoretkotkat.fi

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Oulu
Riikka Tirkkonen
puh. 045  235 1491
riikka.tirkkonen(at)nuoretkotkat.fi

Pohjois-Karjala
Laura Pietarinen
puh.  050 465 2625
pohjois-karjala(at)nuoretkotkat.fi

Lue lisää

Kuunnellaan lapsia, lyssna på barnen!

Kuunnellaan lapsia!

Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden ABN piti kongressinsa 17. – 19. marraskuuta Espoossa. Kokouksen päätöksen mukaisesti tulevan liittokokouskauden aikana jäsenjärjestöt keskittyvät toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Tämä tehdään keskittyen siihen, että kaikki lapset saman arvoisia ja kaikilla on samat oikeudet. Tällä tarkoitetaan myös, että pohjoismaisten hallitusten tulee aina huomioida Lapsen oikeuksien sopimus.

Pohjola on luokkayhteiskunta. Kuilut yhteiskunnassa kasvavat, mitä ei pitäisi tapahtua maailman yhdenvertaisimmissa ja tasa-arvoisimmissa maissa. Monet lapset elävät vaikeissa olosuhteissa, mikä on nähtävissä myös vastaanottamiemme pakolaisten keskuudessa. Erot näkyvät muun muassa koulutuloksissa, taloudessa, suun terveydessä sekä psyykkisinä ongelmina. Samaan aikaan, kun monella on vaikeata, elämme vahvan valtiontalouden ja kasvun aikaa. Pystymme tekemään enemmän.

Ei ole mikään salaisuus, että vaikeat sosioekonomiset olosuhteet ovat viime vuosina useimmiten johtaneet päihteiden väärinkäyttöön, masennukseen ja rikollisuuteen. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että resursseja on käytettävissä ajoissa ja ongelmiin puututaan ennen kuin on jo liian myöhäistä. Koulu on tärkein perusta tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle, sillä kaikilla lapsilla on oltava elämässään mahdollisuus tulla siksi miksi haluaa.

 

Lyssna på barnen!

Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden (ABN) höll sin kongress den 17 – 19 november i Esbo, Finland. Kongress bestämde att under den kommande kongressperioden skall våra organisationer arbeta med FN:s globala hållbarhetsagenda 2030. Detta skall göras speciellt med fokus på att alla barn är likvärdiga och ha samma rättigheter. Därmed menar vi också att de nordiska ländernas regeringar alltid skall
komma ihåg Barnkonventionen.

Norden är ett klassamhälle. Klyftorna ökar i samhället vilket inte hör hemma i världens mest jämlika och jämställda länder. Många barn lever under svåra villkor, vilket också ses hos de flyktingar vi tar emot. Detta märks bland annat på skolresultat, ekonomi, tandhälsa och psykisk ohälsa. Samtidigt som många har det svårt lever vi i en tid med starka statsfinanser och god tillväxt. Det finns utrymme för att göra mer.

Det är ingen hemlighet att det är svåra socioekonomiska förhållanden som oftast leder till missbruk, depression och kriminalitet senare i livet. Därför är det extra viktigt att sätta in resurser tidigt istället för att krishantera då det redan är för sent. Skolan är den viktigaste plattformen för jämlikhet där alla barn ska få samma möjligheter att bli det den vill senare i livet.

Arbetarrörelsens Barnorganisationen i Norden
Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry, Finland
Unga Örnars Riksförbund, Sverige
Framfylkingen, Norge
DUI – LEG og VIRKE, Danmark

 

 

Lue lisää

Osallisuuden Saari 2018

Oletko valmis elämäsi seikkailuun? Nuorten Kotkien juhlaleiri Participation Island, Osallisuuden Saari järjestetään Bengtsårin leirisaarella ensi kesänä!

 

Tule mukaan Nuorten Kotkien 75-vuotisjuhlaleirille Bengtsårin leirisaarelle, joka sijaitsee lähellä Hangon kaupunkia, noin 120 km Helsingistä länteen. Metsäisellä ja kallioisella saarella on rikas luonto ja se on osittain luonnonsuojelualuetta. Odotamme leirille noin 500-1 000 osallistujaa, joista puolet tulevat ulkomailta. Kiinnostuneita ryhmiä on tiedossa jo Saksasta, Itävallasta, Tšekeistä, Espanjasta, Englannista, Norjasta, Tanskasta ja Kiinasta.

MILLOIN: 25.7.-1.8.2018

MISSÄ: Bengtsårin leiri saari, Hanko, Finland

Bengtsårin leirisaari on Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen omistama leirikeskus. Saaren kartta ja sijainti: http://benkku.munstadi.fi/sijainti

Saari sijaitsee Hangon edustalla. Bengtsår eli tuttavallisemmin Benkku on oikea saari, jonne on noin 15 minuutin venematka mantereelta.

Kuvia leirisaarelta voit katsella osoitteessa: www.nuoretkotkat.fi/participationisland 

ILMOITTTAUTUMINEN:

Jos olet jo jäsen, ilmoittaudu leirille 30.4.2018 mennessä omaan piirijärjestöön tai omalle ohjaajallesi. Piirijärjestöjen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.nuoretkotkat.fi -> yhteystiedot.
Jos olet tulossa toimintaan ensimmäistä kertaa, ilmoittaudu leirille www.lastenleirit.fi 

HINTA:

Liiton perimä osallistumismaksu on 180 €/henkilö. Piirit ja osastot tukevat omia lähtijöitään, joten kysy oman alueesi hinta omasta osastostasi/piiristäsi. Leirimaksuun kuuluu leirin monipuolinen ohjelma, majoitus teltoissa (omat makuualustat ja makuupussit), leiriruokailut ja kotimaan matkat suurimpien osallistujapaikkakuntien kautta tilausajobusseilla.  Ilmoittautumisajan päätyttyä perimme 5 € maksun puuttuvista tai muutettavista ilmoittautumistiedoista. 

LASKUTUS:

Liitto laskuttaa leirimaksun 2. erässä piirijärjestöiltä. 1. erä 90€ laskutetaan heti toukokuun alussa ilmoittautumisajan päätyttyä ja toinen erä laskutetaan 1.6. Ilmoittauduttuaan osallistuja sitoutuu maksamaan 1. erän leirimaksua. Maksua ei peruutustapauksessa palauteta. Jos leirille osallistuminen peruuntuu sairauden takia, voi lääkärintodistuksen kanssa hakea korvausta osallistumismaksusta Nuorten Kotkien jäsenvakuutuksesta.

TELTTALEIRI:

Leirillä majoitutaan teltoissa. Teltat on järjestetty leirin puolesta, mutta jos haluat tuoda oman telttasi, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Teltassa nukkumista varten tarvitset oman makuualustan ja lämpimän makuupussin.  

RUOKAILUT:

Leirillä tarjoillaan neljä ruokaa päivässä: aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. Muistathan ilmoittaa mahdolliset ruokarajoitukset ja allergiat ilmoittautumisen yhteydessä! Pystymme takaamaan, että ne voidaan ottaa huomioon, kun ilmoitat ne 30.4. mennessä.

Ruoka valmistetaan keskuskeittiössä ja kuljetetaan leirikyliin. Jokaisessa kylässä on työleirin puolesta ruokavastaavat, jotka hoitavat ruokien kuljetusta, esille laittoa, tiskivesiä jne. Lisäksi joka kylässä tarvitaan heille aina apuja ruokailuihin liittyviä järjestelyitä varten eli pöytien pyyhkimistä, käsidesin jakoa, tiskivesien hoitoa jne.

Ruokailuita varten jokainen tarvitsee omat ruokailuvälineet eli sopalle sopivan lautasen, mukin, veitsen, haarukan ja lusikan. Tarvitset myös ruokailuvälineiden säilytystä varten kankaisen pussin sekä astioiden kuivaamista varten astiapyyhkeen

HYGIENIA:    

Leirisaarella on kaksi saunaa, toinen miehille ja toinen naisille. Saunojen yhteydessä on saaren ainoat suihkut. Kylissä on myös mahdollista lämmittää vesipadoissa vettä ja tehdä pieniä iltapesuja yms. pesuvateja apuna käyttäen.

Leirin kaikki vessat ovat ulkohuusseja. Helsingin nuorisoasioinkeskuksen leirihenkilökunta huolehtii vessojen tyhjennyksestä ja siisteydestä leirillä.

ERITYISTÄ:

Leiri on iso kansainvälinen leiri. Sinne odotetaan 500-1000 osallistujaa, joista noin puolet tulevat Suomesta ja puolet ulkomailta. Leirillä on siis mukava sekamelska kieliä ja kulttuureita. Myös leiriolosuhteet saaressa ovat moneen kotimaiseen leiriin verrattuna poikkeukselliset, sillä leirialue on saaressa, jonne on noin 15 minuutin merimatka. Eli kaikki ihmiset ja tavarat kuljetetaan saareen veneellä. Saaressa on saariston olosuhteet eli joskus voi tuulla tai sataa niin kovaa, että se vaikuttaa leirin ohjelmaan, vaikka olemmekin tietysti tilanneet leirille kauniin kesäsään koko leirin ajaksi 😊.

Leirisaaren luonto ja maisemat ovat kauniita. Saaressa on upeat kalliorannat ja paljon metsää. Kannattaa varautua siihen, että leirillä tulee käveltyä paljon, sillä kylät, keskusalueet ja saunat eivät ole ihan kiinni toisissaan.

Kalliorantojen ja kävelymatkojen takia suosittelemme harkitsemaan osallistumista ihan pienten lasten kanssa, sillä joka paikkaan ei pääse lastenvaunujen kanssa ja kaikki kylät ovat ihan kalliorantojen äärellä.  Näistä samoista syistä emme voi taata esteetöntä ympäristöä esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalle eikä leirisaarella ole esteettömiä vessoja.

Suosittelemme suhtautumaan leiriin eräretkenä tai vaelluksena ja näin suhtautuen tulet yllättymään positiivisesti leirin varustelutasosta ja kuinka kaikki sujuu hienosti. 

KAUPPA JA KAHVILA:  

Leirillä on leirikauppa ja -kahvila, josta voit ostaa kuumia ja kylmiä juomia, herkkuja sekä Nuorten Kotkien leirituotteita

JUOMAVESI:

Joka kylään tulee kylmävesihana ja hanoista tuleva vesi on juotavaa. Otathan siis mukaan vesipullon, jota voit täyttää aina tarvittaessa ja kuljettaa mukanasi

SÄHKÖ:          

Sähkönkäyttö leirisaarella on hyvin rajoitettua. Suosittelemme, että erityisesti leirin nuoremmat osallistujat jättävät kännykät ja muut sähkölaitteet kotiin. Ohjaajille tai henkilöille, joiden puhelimessa täytyy olla leirin aikana akkua, suosittelemme hankkimaan varavirtalähteitä/vara-akkuja. 

SÄÄ:               

Kesäsää heinäkuisessa saaristossa vaihtelee ja on päivällä noin +20 astetta ja yöllä noin +13 astetta. Sade ja tuuli ovat aina mahdollisia

LEIRINUOTIO:

Leirikylissä vietetään nuotioiltoja. Tulen kanssa on oltava erittäin varovainen, sillä saaren luonto on usein hyvin kuivaa ja metsäpalon vaara on suuri.

LEIRIN TEEMA:

Leirin teema on osallisuus ja se käsittää alleen paljon kaikenlaista jo leirin markkinoinnista lähtien. Leirin ilmoittautumisajankohdan lähestyessä leirin sosiaalisen median kanavissa eli Facebookissa @participationisland ja Instagramissa @participation_island on kyselyä leirin ohjelmaan liittyen.

Leirillä osallisuus näkyy mm. siinä, että kylien toimintaan eli tutustumiseen, ryhmäytymiseen ja kylissä vaikuttamiseen ja avoimuteen panostetaan. Jokainen leiriaamu alkaa kyläpiirillä, jossa jokaisen mielipiteellä on merkitystä. Kylissä on toive&palaute -laatikot, jotka leirikylän koordinaattorit lukee päivittäin ja näin asioihin voidaan tarttua heti. Leirillä perustetaan myös lasten ja nuorten leiriparlamentti. Lisäksi leirillä on erilaisia työpajoja osallisuudesta ja vaikuttamisesta.

Ota leirin somekanavat haltuun ja kommentoi ja jaa ja tykkää siellä aktiivisesti ja ole mukana vaikuttamassa ja tekemässä leiriä yhdessä!

Facebook: @participationisland ja @nuoretkotkat

Instagram: @participation_island ja @nuoretkotkat

OHJELMA:    

Leirillä on luvassa monipuolista ohjelmaa. Leirin ohjelma on suunniteltu niin, että sieltä löytyy kiinnostavaa tekemistä lapsille, nuorille sekä jotain myös aikuisille.

Leirin ohjelmaa on sekä kylissä, että koko leirin tasolla.

Rohkaisemme, tuemme ja autamme leirin järjestäjien taholta kylissä tapahtuvaa ohjelmaa ja sen toteuttamista, sillä uskomme vahvasti, että kylätasolla ihmiset tutustuvat toisiinsa helpoiten ja siellä todelliset ystävyyssuhteet muodostuvat leirin aikana, kun on aikaa ja mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja toimia yhdessä.

Leirillä on lisäksi paljon keskustasolla tapahtuvaa ohjelmaa.

Ohjelma on jaoteltu neljään eri kategoriaan, jotka ovat:

  • liikunta ja seikkailu
  • työpajat
  • ilmaisutaito
  • leikit ja pelit

Liikunta ja seikkailu pitää sisällään vesiaktiviteetteja kuten: uiminen, kanootit, kajakit, sup-laudat, polkuveneet, rantalentis. Lisäksi saaresta löytyy frisbeegolfrata, jumppapallogolfrata, luontopolku ja kaikkeen tähän on mahdollista saada opastusta ja sitten on helppo pelata omalla porukalla. Lisäksi on luvassa korikiipeilyä, kiipeily ja laskeutumista.

Ilmaisutaitoon etsimme parhaillaan vetäjiä, jotka voisivat tulla vetämään esim. kädentaitoja, musiikkia, draamaa, sirkusta tai tanssia. Riippuu vetäjistä, mitä näistä saamme toteutettua, mutta useamman varmasti

Työpajoissa on luvassa osallisuusaiheisia työpajoja sekä maailmanjärjestömme IFM-SEI:n projektiryhmä on tulossa vetämään työpajoja seksuaalikasvatukseen liittyen uusimman ”Let’s talk about sex” -projektin puitteissa.

Leikit ja pelit tarkoittavat aarteen etsintää, lipunryöstöä, mölkkyä ja muuta mukavaa, jota voi tehdä isommassa porukassa yhdessä tai useampi ryhmä yhtä aikaa.

Leirillä vietetään tietysti isot avajais- ja päätösjuhlat koko leiri yhdessä.

28.7. on leirillä avoimien ovien päivä, jolloin leirille voi tulla vierailemaan. Avajaisjuhlapäivänä vietämme kansainvälisiä markkinoita ja illaksi on luvassa yllätysohjelmaa.

Pyydämme ilmoittautumisia venekuljetuksia varten osoitteeseen summercamp@nuoretkotkat.fi

Toivomme piirijärjestöiltä osastoilta ohjelmaa erityisesti omaa leirikylää varten eli erilaisia leikkejä, pelejä, yhdessä tekemistä sekä askarteluja, onkia jne.

Leirin järjestäjien taholta joka kylään toimitetaan perusmateriaaleja askartelua varten sekä leikkiohjeita jne.

Jos alueeltanne löytyy ohjaajia, jotka eivät ole tulossa leirille ohjaajaksi, mutta haluaisivat tulla vetämään ohjelmaa, niin pyytäkää heitä ottamaan yhteys Soiliin (soili.sirenne@nuoretkotkat.fi) mahdollisimman pian.

LEIRIKYLÄT:

Leiri muodostuu leirikylistä. Yhdessä kylässä asuu 80-200 ihmistä. Leirikyläjako tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä ja periaate on, että samassa kylässä on suomalaisryhmän lisäksi 2-3 ulkomaalaisryhmää, jotta jokainen kylä on kansainvälinen.

Kylät ovat kaikille ikäryhmille eli ei ole erikseen nuorisokylää tai pienten lasten kylää kuten liiton edellisellä kansainvälisellä Kamu-leirillä.

Kyläjaon tekemisen jälkeen lähetämme siitä tiedon kaikille ryhmille, jotta teillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä toisiinne jo ennen leiriä.

LEIRIN PÄIVITTÄINEN AIKATAULU:  

8:30 – 9:30 aamupala

10:00 – 12:00 ohjelmaa kylissä/kylittäin

12:00 – 13:00 lounas

14:00 – 17:00 ohjelmaa leirin keskustasolla

17:00 – 18:00 päivällinen

20:00 – 21:00 iltapala (tämä voi hieman vaihdella iltaohjelmasta riippuen)

20:00 – 24:00 iltaohjelman aikahaarukka

22:00 – 7:00 hiljaisuus leirikylissä

ENSIAPU JA TURVALLISUUS: 

Leirillä on ensiapupiste sekä lääkäri on paikalla leirillä koko leirin ajan. Liitto järjestää joka leirikylään ensiapupakkauksen.

PUNKKIROKOTE:

Hangon saaristossa on punkkeja. Puutiaisaivokuume rokotetta kannattaa harkita, etenkin jos siihen on muutakin tarvetta.

Rokotussarjaan kuuluu kolme rokotusta ja yksi annos maksaa noin 40 euroa. Jos ensimmäisen annoksen ottaa tänään, annetaan toinen annos 1-3 kk kuluttua ensimmäisestä ja kolmas annos 5-12 kk kuluttua toisesta annoksesta. Jos suojaa tarvitaan nopeasti, toinen annos voidaan antaa jo kahden viikon päästä ensimmäisestä annoksesta. Myös tällöin kolmas annos annetaan 5-12 kk kuluttua toisesta annoksesta. Rokotus antaa suojan kahden annoksen jälkeen. Rokotteen vaste on aika hyvä eli yhdeksän kymmenestä rokotetusta saa suojan tautia vastaan. Jotta suoja pysyy yllä, tarvitaan tehosterokotuksia. Ensimmäinen tehosterokote suositellaan otettavaksi kolmen vuoden kuluttua.

Punkkitarkastuksia kannattaa tehdä leirillä joka ilta, sillä rokote ei suojaa borrelioosilta.

Kysy lisää omasta terveyskeskuksestasi rokottamisesta. Lisätietoa löytyy Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta thl.fi

TUPAKOINTI, ALKOHOLI JA HUUMEET:

Suomen lain mukaan tupakointi on kielletty alle 18-vuotiailta. Aikuiset voivat tupakoida ainoastaan merkityissä paikoissa.
Alkoholi ja huumeet ovat leirillä kiellettyjä sekä tuoda leirialueelle että käyttää leirin aikana.   

SAAPUMINEN JA LÄHTÖ: 

Leiri alkaa 25.7. keskiviikkona ja päättyy 1.8. keskiviikkona. Nämä ovat ne päivät, jolloin leirimaksuun kuuluvat kuljetukset leirille ja leiriltä järjestetään. Muina päivänä saapuminen tai leiriltä lähteminen vain erittäin painavista syistä ja erikseen sovittaessa.

Ryhdymme suunnittelemaan kuljetuksia, kun olemme saaneet kaikki ilmoittautumiset. Kuljetusaikataulut ilmoitetaan leirikirjeessä, joka lähetetään piirien ja osastojen kautta osallistujille juhannuksen tienoilla.

Leirin kuljetukset vaativat tällä kertaa tarkkaa suunnittelua, sillä leirille osallistujat ja heidän matkatavaransa kuljetetaan leirisaarelle eri veneillä. Logistiikka vaatii suunnittelua ja tarkkaa aikataulua, sillä bussilastillisen kuljettamiseen vaaditaan kaksi venekyytiä noin 30 paikkaisella kuljetusveneellä sekä lisäksi matkatavarakuljetus, niille erikseen varatulla veneellä.

Bengtsårin laiturialueen parkkitilat ovat hyvin rajalliset, eikä sinne sovi kuin 1 bussi kerrallaan purkamaan leiriläisiä. Myös parkkitilaa on rajallisesti eli jos suunnittelet tulevasi leirille omalla autollasi, ota yhteyttä leirin järjestäjiin parkkipaikka-asiassa.

Leirille saapumisesta ja leiriltä lähtemisestä saadaan sujuvaa, kun se suunnitellaan hyvin ja kun järjestäjät tietävät ketä on tulossa, milloin ja millä eli logistiikka saareen vaatii meiltä kaikilta yhteistyötä.

Tule mukaan elämäsi seikkailuun!

 

Lisätietoja: 

Sähköpostilla: summercamp(at)nuoretkotkat.fi (Soili ja Sami käyttävät molemmat tätä osoitetta)

 

Soili Sirenne, kulttuuri ja kansainvälisyyssuunnittelija, Nuorten Kotkien Keskusliitto

soili.sirenne(at)nuoretkotkat.fi ja +358 50 581 5288

 

Sami Siltaloppi, järjestökoordinaattori, Helsingin Nuoret Kotkat

sami.Siltaloppi(at)nuoretkotkat.fi ja  +358 50 339 8230

 

Leirin nettisivut: www.nuoretkotkat.fi/osallisuudensaari ja www.nuoretkotkat.fi/participationisland

Facebook: @participationisland ja @nuoretkotkat

Instagram: @participation_island ja @nuoretkotkat

Twitter: @nuoretkotkat

Lue lisää