Nuoret Kotkat hakee toimistosihteeriä

Nuoret Kotkat hakee kokoaikaiseen työsuhteeseen

TOIMISTOSIHTEERIÄ

Työtehtäviin kuuluu mm.
• tilavaraukset ja hankinnat
• kokous, tapahtuma- ja asiakirjavalmistelu
• jäsenrekisterin hoito ja jäsenasiat
• avustavat taloustehtävät
• toimiston puhelin-, sähköposti- ja postiliikenteen hoito

Hakijalta edellytämme kokemusta järjestötyöstä sekä avustavista taloustehtävistä. Katsomme eduksi kirjanpidon, englannin ja ruotsin kielen sekä tietotekniikan tuntemuksen ja kokemuksen tapahtumien järjestämisestä.

Palkkaus määräytyy Nuorten Kotkien ja Järjestötoimitsijain Liiton välisen työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja antaa vt. toiminnanjohtaja Soili Sirenne 050 581 5288.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 25.5.2018 klo 16.00 mennessä soili.sirenne@nuoretkotkat.fi.

Lue lisää

Projektit

 

Vuonna 2018 meneillään on Kestävä kehitys – KEKE 2.0 -projekti.

Aiempien vuosien projekteja löydät alta.

 

Mennään metsään 2017

Mennään metsään -projektissa Nuorten Kotkien Keskusliitto käynnisti luonnossa uudenlaista yhteistoimintaa eri sukupolvien välille. Kohderyhminä olivat lapset, nuoret ja ikäihmiset. Toiminnassa tutustuttiin luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä oppimisen että kasvamisen kautta eri teemojen välityksellä.

Projektissa ei paneuduttu ainoastaan erätaitojen kehittymiseen ja luonnossa liikkumisen perusteisiin vaan tavoitteena oli lisäksi terveiden elämäntapojen ylläpitäminen sekä osallistava ryhmässä toimiminen. Toiminnalla osallistujille luotiin mahdollisuudet toteuttaa projektin aikana saatuja ideoita ja luotuja suunnitelmia omissa toimintaryhmissä jatkossakin.

Seinien sisältä siirryttiin ulos luontoon. Projektin avulla mahdollistimme eri sukupolvien kanssakäymisen ja yhdessä tekemisen. Yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä solidaarisuutta ja ehkäisee sekä lasten, nuorten että ikäihmisten syrjäytymistä. Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen ryhmässä edistää osallistujien paikallistason työtä ja motivoi eri-ikäisiä hyödyntämään luontoa ja seikkailua. Projektin aikana tuotetut uudenlaiset toimintamuodot jäävät osaksi järjestöjen perustoimintaa sekä ovat muiden toimijoiden ja järjestöjen hyödynnettävissä.

Projekti toteutettiin yhteistyössä liiton sekä piirien kanssa. Lisäksi Helsingin, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan piirit sekä Tampereen aluejärjestö toteuttivat omaa alueellista projektiosuuttaan. Osa projektista toteutettiin kerhoissa, osa retkillä luonnossa ja osa pidemmillä leireillä.

 

Kuperkeikka_logoslogan

Kuperkeikka 2014 – 2016

Kuperkeikka-projektin kohderyhmänä olivat sekä ikäihmiset että lapset ja nuoret. Tavoitteena oli siirtää taitoja ja tietoja sukupolvelta toiselle ja lisätä sukupolvien välistä oppimista. Lapsille, nuorille ja ikäihmisille järjestettiin yhteistä toimintaa kerhoissa, leireillä ja yhteisissä tapahtumissa. Kuperkeikka loi mahdollisuuden eri sukupolvien kanssakäymiseen ja yhteiseen tekemiseen. Kaikilla ikäihmisillä ei ole lastenlapsia tai lapsilla isovanhempia.

Käytännössä Kuperkeikan puitteissa tehtiin lasten ja ikäihmisten yhteisiä retkiä, leivottiin yhdessä, tehtiin vierailuja esimerkiksi palvelukoteihin ja vietettiin muilla mukavilla tavoilla yhteistä aikaa. Kaikessa toiminnassa ikäihmisten oli mahdollista olla mukana sekä osallistujina että ohjaajina. Projekti huipentui vuonna 2016 järjestettyyn valtakunnalliseen isovanhempi-lapsi-leiriin.

 

 

 

KIPU 2012 – 2016

KIPU – Kiusaaminen ja syrjintä on rikos – puuttuminen on välittämistä -hankkeessa toteuttajina olivat nuoret KIPU_logo2_a_pieniaikuiset ja kohderyhmänä 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret. Projektin aikana valmistui ja otettiin käyttöön KIPU-työkirja (linkki materiaalipankkiin), joka sisältää kiusaamisen ja syrjinnän vastaiseen työhön liittyviä harjoitteita.

KIPU-työkirjan harjoitteiden avulla kohderyhmän lapsia ja nuoria autetaan löytämään omat vahvuutensa. Nuoria rohkaistaan ottamaan kantaa ja puuttumaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin sekä huomaamaan, että omilla mielipiteillä ja pienilläkin teoilla on vaikutusta. Luomalla lapsille ja nuorille turvalliset puitteet ja matalan kynnyksen foorumi omien mielipiteidensä ilmaisemiseen vahvistetaan heidän minäkuvaansa. Työkirjan avulla on koulutettu lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

KIPU-projekti ja Nuoret Kotkat järjestivät vuonna 2015 Sateenkaari Foorumin, jossa teemoina olivat sukupuoli, seksuaalisuus ja identiteetti.

 

Yhteishankkeita muiden lapsijärjestöjen kanssa

– 2016 – 2017 Lastenviikko 

– 2012 – 2014 Lapset äänessä -hanke
Hankkeessa haluttiin panostaa lasten osallisuuden ja lapsen oikeuksien kehittämiseen toiminnan tasolla. Osana hanketta toteutettiin Majanrakennuskilpailu lapsille.

– 2009 – 2011 Mun vuoro! -hanke
Hankkeen tavoitteena oli edistää 6-12-vuotiaiden osallisuutta järjestöissä ja yhteiskunnassa. Osana hanketta toteutettiin Majanrakennuskilpailu lapsille.

– 2006 – 2010 Kuunnelkaa meitä -hanke
Tavoitteena oli edistää lasten osallisuutta. Osana hanketta tuotettiin Trippi Triviaali -lautapeli.

– 2004 – 2005 Voima -projekti
Projektin tarkoituksena oli ehkäistä päihteiden käyttöä.

– 2000 – 2001 Lasten kaupunki – hanke
Hankkeen kotisivuille koottiin alle 12-vuotiaiden toiveita ja ajatuksia toiveympäristöstä. Sivujen kautta lapset saattoivat tehdä aloitteita päättäjille. EU palkitsi hankkeen demokratian edistämisestä.

Nuoret Kotkat on tehnyt muiden lapsijärjestöjen kanssa yhteistä vaikuttamista ja edunvalvontaa vuosikymmenien ajan. Se oli aloitteellinen esimerkiksi lapsiasiavaltuutetun viran perustamisessa 2004.

 

Lue lisää

Keskusliiton yhteystiedot

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry

Säästöpankinranta 6 C, 00530 Helsinki
etunimi.sukunimi(at)nuoretkotkat.fi
www.nuoretkotkat.fi

Keskusliiton työntekijät

 

 

Soili

Soili Sirenne
vt. toiminnanjohtaja
+358 50 581 5288

hallinto, liiton valtakunnalliset tapahtumat, koulutusasiat,
juhlaleiri Participation Island 2018 ja
kansainväliset asiat

 

Tuikku Pirhonen
alue- ja viestintäkoordinaattori
+358 45 895 5895

sosiaalinen media, Kotkaviesti
ja viestintä

 

Wilhelmiina Seppä

työharjoittelija
juhlaleiri Participation Island 2018 some-markkinointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka Österberg
järjestösuunnittelija
+358 40 171 1219

Kotkapäivät, juhlaleirin ohjelma

Lue lisää

Nuoret Kotkat hakee toiminnanjohtajaa

 

Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä muihin tehtäviin Nuoret Kotkat hakee

TOIMINNANJOHTAJAA

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu mm. edunvalvonnan ja henkilöstön johtaminen, liiton hallinnolliset työt sekä järjestön kehittäminen.

Toivomme hakijalta hallintokäytännön, järjestötalouden sekä projektihallinnan tuntemusta.

Hakijalta edellytämme tehtävään sopivaa koulutusta ja kokemusta sekä englannin ja ruotsin kielen taitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön sekä matkustamiseen.

Nykyinen palkkaus määräytyy Nuorten Kotkien ja Järjestötoimitsijain liiton välisen työehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa.

Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja antaa edustajiston varapuheenjohtaja Petra Toivonen 050 306 8816.

Vapaamuotoiset hakemukset ja palkkatoive toimitetaan 9.5.2018 klo 16.00 mennessä petra-liisa.toivonen@nuoretkotkat.fi.

Lue lisää